Picture
designad av naturen

STEICO UNIVERSAL
Skivor för täckning och beklädnad

Picture
• Hög tryckhållfasthet
• Bra värmeskydd på sommarmånaderna
• Utmärkt isoleringsförmåga
• Diffusionsöppen, passar bra till varma tak
• Ekologisk och miljövänlig, helt återvinningsbar
• Tillverkat av FSC® -certifierad träfiber
• Bidrar till lufttäthet och bättre ljuddämpning
 

                         

Bild
.​                                      ANVÄNDNINGSOMRÅDE​N
 Beklädnadsskiva för både vinklat tak och väggkonstruktioner
Isolerad väggpanel tillverkad av naturliga träfibrer

STEICOuniversal är designad för beklädnad av träreglade väggar där reglarna är minst 38 mm tjocka och är placerade med max 600 mm centrumavstånd. Skivorna kan motstå väderpåfrestningar utan att deras egenskaper försämras under byggprocessen eller om fasadbeklädnad är fördröjd.

   FÖRPACKNING STEICOuniversal

tjocklek [mm]

Storlek [mm]

mått [mm]

Vikt [kg / m²]

skivor / pall

m² / pall

täckning per pall

Vikt / pall [kg]

22

2500 * 600

2480 * 585

5,83

104

156,0

150,9

ca. 1,020

24

2500 * 600

2480 * 580

6,36

98

147,0

140,1

ca. 1,020

35

2500 * 600

2475 * 575

9,28

66

99,0

93,9

ca. 1,010

52

2500 * 600

2475 * 575

13,78

44

66,0

62,6

ca. 1,000

60

2500 * 600

2475 * 575

16,20

38

57,0

54,1

ca. 1,000

 

KARAKTERISTIKA VÄRDEN STEICOuniversal

Ytterligare användningsområden

​​utvändig isolering av tak eller golv med förskjutna skarv eller under
underlagsmembran.
​Utvändig isolering för tak eller golv, väderskydd, isolering,
vattentålighet
​invändig isolering för golv eller tak, isolering mellan sparrar
​isolering under betonggolv
​utvändig isolering för väggar bakom
passande fasader.
​isolering för trästrukturer

Tillverkat och kontrollerat enligt

EN 13171 and EN 13986

Beteckningskod

WF–EN 13171–T5–DS(70,-)2–CS(10\Y)200– TR30 – WS1,0 – AF100; EN 622-4 – SB.H – E1

Kantutformning

Speciella dubbelfasspontade profiler

Brandklass enligt EN 13501-1

E

Deklarerad värmekonduktivitet

λD [W/(m*K)]

 

0,048

Deklarerad värmemotstånd RD [(m2*K) / W]

0,45 (22) / 0,50 (24) 0,70 (35) / 1,05 (52)

1,25 (60)

Densitet [kg / m³]

270

Difussionsmotstånd μ-faktor

5

Sd value [m]

0,11 (22) / 0,12 (24) / 0,18 (35) / 0,26

(52)/ 0,30 (60)

Vattenupptagning, korttid [kg / m²]

£ 1,0

Specifik värmekapacitet [J/(kg*K)]

2,100

Tryckhållfasthet vid

10% deformation σ10 [N / mm²]

 

0,20

Tryckhållfasthet [kPa]

200

Draghållfasthet vinkelrätt mot skivan ^ [kPa]

 

³ 30

Deklarerad nivå av luftflödesmotstånd [(kPa*s) / m²]

 

³ 100

Råmaterial – naturlig harts

träfiber, aluminiumsulfat, paraffin, bindning mellan skikten

Avfallskod (EAK)

030105 / 170201