Picture
designad av naturen

STEICO THERM
​S
tyv isolering

Picture
• Flerfunktionella isoleringsskivor av styv träfiber
• Snabb och enkel installation
• Utmärkt isoleringsförmåga under vinter- och sommartid
• Tillverkat av FSC®-certifierad träfiber
• Hög tryckhållfasthet
• Diffusionsöppen
• Hjälper att reglera inomhusklimatet
• Ekologisk och miljövänlig
• Helt återvinningsbar
                                                

Bild
​                                      ANVÄNDNINGSOMRÅDE​N
   Styv isolering tillverkad av naturlig träfiber, för väggar och tak
   Isolering under betonggolv


   FÖRPACKNING STEICOtherm

tjocklek [mm]

Storlek [mm]

Kantprofil

Vikt [kg/m²]

skivor / pall

m² / pall

Vikt / pall [kg]

20¨

1350 * 600

kvadratisk

3,20

116

94,0

ca. 300

30¨

1350 * 600

kvadratisk

4,80

74

59,9

ca. 300

40

1350 * 600

kvadratisk

6,40

56

45,4

ca. 310

60

1350 * 600

kvadratisk

9,60

38

30,8

ca. 300

80

1350 * 600

kvadratisk

12,80

28

22,7

ca. 310

100

1350 * 600

kvadratisk

16,00

22

17,8

ca. 300

120

1350 * 600

kvadratisk

19,20

18

14,6

ca. 300

140

1350 * 600

kvadratisk

22,40

16

13,0

ca. 300

160

1350 * 600

kvadratisk

25,60

14

11,3

ca. 300

180

1350 * 600

kvadratisk

28,80

12

9,7

ca. 310

200

1350 * 600

kvadratisk

32,00

12

9,7

ca. 325

100

1880 * 600

dubbelfasspontad¨¨

16,00

22

24,8

ca. 420

120

1880 * 600

dubbelfasspontad¨¨

19,20

18

20,3

ca. 420

140

1880 * 600

dubbelfasspontad¨¨

22,40

16

18,0

ca. 420

160

1880 * 600

dubbelfasspontad¨¨

25,60

14

15,8

ca. 420

 

KARAKTERISTIKA VÄRDEN STEICOtherm

Tillverkat och kontrollerat enligt                    EN 13171

Beteckningskod                                              WF – EN 13171 – T4 – CS(10\Y)50 – TR2.5 – AF 100

Kantprofil                                                       kvadratisk

Brandklass enligt EN 13501-1                         E

Deklarerad värmekonduktivitet

λD [W/ (m*K)]                                                 0,038

Deklarerad termisk resistans                          0,5(20) / 0,8(30) / 1,0(40) / 1,5(60) /

RD  [(m²*K) / W]                                              2,0(80) / 2,5(100) / 3,1(120) / 3,6(140) / 4,1(160) / 4,6(180) / 5,1(200)

Densitet [kg / m³]                                           ca. 160

Difussionsmotstånd μ-faktor                           5

sd värde [m]                                                    0,1(20) / 0,2(40) / 0,3(60) / 0,4(80) / 0,5

(100) / 0,6(120) / 0,7 (140) / 0,8(160)

Specifik värmekapacitet  c [J/(kg*K)]               2100

Minimal tryckhållfasthet vid 10% deformation σ10 [N / mm²]                                                       0,05

Minimal tryckhållfasthet [kPa]                        50

Draghållfasthet vinkelrätt mot skivans plan

^ [kPa]                                                            ³ 2,5

Deklarerad nivå av luftflödesmotstånd

[(kPa*s) / m²]                                                  ³ 100

Råmaterial                                                      träfibrer, bindning mellan skikten

Avfallskod (EAK)                                              030105 / 170201

 

                                        STEICO  "STEICO THERM" eng.pdf
                                        STEICO THERM eng.pdf
                                                                        
Picture